søndag 1. desember 2013

Nytt familiemedlem!

Saluki nummer 3 har entret heimen! En langveisfarer, helt fra New Mexico i USA. "Lille" Kishuf er straks 5 måneder, og ser ut til å ha slått seg greit til ro med et liv i Norge. Spørs hva han tenker om det når snøen kommer...